פעמיים מהירות הקול

סרטו התיעודי של דן שילון על טייסי חיל האוויר בעיצומה של מלחמת ההתשה
תאריך שידור: 06.05.1970