יומן השבוע | דידי מנוסי בשיר סאטירי

הסאטיריקן בגן הכנסת בירושלים, מקריא שיר המסכם את המצב בישראל מנקודת מבטו, ושום נושא לא חומק מלשונו החדה
תאריך שידור: 20.12.1969