סופסופ | ספי ריבלין בפינת הפספוסים

הבדרן משתף על הצילומים לתשדירי השירות של מפעל הפיס ומציג לקט פספוסים משעשע
תאריך שידור: 12.11.1988