המנגינות שגדלנו עליהן, הבדיחות שאבא תמיד מספר, וגם כאלה שנולדו כשהוא עוד לא היה בתכנון