שלמה ניצן נגד היתושים

הם מזמזמים, עוקצים ונמצאים בכל מקום, ויש רק אדם אחד שמעז לצאת נגדם לקרב. האם יצליח?

מתוך "סיבה למסיבה" בהנחיית אילי גורליצקי. שודר ב-20.6.1986