ניקוי ראש | נסגור את המדינה

"אני מציע לסגור את המדינה לשלושה חודשים". נשמע מוכר? ככה ניבאו את העתיד בשנת 1974

ניקוי ראש הייתה תוכנית טלוויזיה סאטירית ששודרה בין השנים 1974-1976 בערוץ הראשון.