סיבה למסיבה | ניצחרון - הגבעטרון

רבקה מיכאלי וטוביה צפיר בהצדעה לגבעטרון, בקטע מיוחד לקראת בחירות 1988

ניקוי ראש הייתה תוכנית טלוויזיה סאטירית ששודרה בין השנים 1974-1976 בערוץ הראשון.