של מי הארץ?

שלושה מנהיגים, שלושה קולות ו-ויכוח אחד עתיק שתמיד רלוונטי

מתוך סדרת מערכונים של טוביה צפיר לבחירות 1999.