אולימפיאדה | הקופצת אורית אברמוביץ במינכן

קשה באימונים, קל בקרב - מצטרפים לאימון של הקופצת לגובה על רקע ההשתתפות בתחרות הספורט הגדולה
תאריך שידור: 01.09.1972