מבט | ותיקי המכביה הראשונה

הספורטאים שלקחו חלק במשחקי המכביה בשנת 1932 בפגישת מרגשת וחובקת דורות
תאריך שידור: 01.05.1977