מבט ספורט | איך נולד רעיון המכביה?

על האיש שחזונו היה להפגיש ספורטאים יהודים מכל העולם בארץ ישראל
תאריך שידור: 10.06.1989