חצי פינה | משחק כדורגל בין נבחרות הטלוויזיה והכנסת

נבחרי הציבור ונבחרי התקשורת הוציאו את הוויכוחים מהאולפן למגרש הספורט. מי יסיים כשידו על העליונה?
תאריך שידור: 13.03.1989