הרגעים הגדולים של ישראל באולימפיאדה

תוכנית המוקדשת להישגי הספורטאים הישראלים המתחרים והמתכוננים לאולימפיאדה, עד שנת 2005

מתוך "הרגעים הגדולים בספורט הישראלי" בהגשת בוני גינצבורג, שודר בתאריך 25.6.2005