אולימפיאדת בייג'ינג | אלכס שטילוב במוקדמות

תרגיל מצוין הביא את המתעמל עד לגמר התחרות, שם הגיע למקום השמיני והביא כבוד לענף ולמדינה

מוקדמות הקרב-רב, התעמלות מכשירים וקרקע באולימפיאדת 2008. שודר ב-9.8.2008