אולימפיאדת מינכן | הקופצת אורית אברמוביץ

קשה באימונים, קל בקרב - מצטרפים לאימון של הקופצת לגובה על רקע ההשתתפות בתחרות הספורט הגדולה