פינת הכושר | 29.3.1992

פותחים יום באימון מתוך "בוקר טוב ישראל"