מבט | שיבושים עקב הגשם הראשון

הממטרים הראשונים של שנת 1976 תפסו את תל אביב לא מוכנה - הצפות ורמזורים מקולקלים, בעיקר ביפו ובשכונות הדרומיות
תאריך שידור: 25.10.1976