זה הסוד שלי | אוצר הגן הבוטני

קטע מתוך תוכנית הניחושים בו יצחק אלטיזר עורך סיור למשתתפי התוכנית, שצריכים לנחש - מה מקצועו של המציג?
שנת שידור: 1976

מתוך "זה הסוד שלי" בהנחיית אורי זוהר.