יומן השבוע | דורסי הלילה

היתרונות החקלאיים, האמונות הטפלות והזנים שכבר נכחדו בארץ - מסע בעקבות הינשופים, התנשמות ואחיהם
תאריך שידור: 11.01.1991

כתבתו של מוטי קירשנבאום מתוך "יומן השבוע".
את הכתבה מלווים הסבריו של יוסי לשם.