מבט 2003-2005

פתיח מהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית, מודל 1997