פתיח מהדורת מבט, 1994- 1996

פתיח מהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית, מודל 1994