מבט 1997-2002

פתיח מהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית, מודל 1997