מבט 2006-2007

פתיח מהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית, מודל 2006