מבט 2008-2010

פתיח מהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית, מודל 2008