"אז איך נראה הפתיח של מהדורת מבט הראשונה?" שאל את עצמו אף אחד אף פעם.
אבל רק למקרה שכן, זה גם פה