מבט 1973

פתיח מהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית