תופסים ראש | מתוק

תוכנית עם נתן דטנר, דודו דותן וילדי בית הספר לאמנויות בתל אביב, ביניהם טל ועידו מוסרי, דנה דבורין, מריאנו אידלמן ועוד