רון שובל | בן 16

בביצוע לשיר "לא רוצה לגדול" מתוך התוכנית "סופסופ" עם גבי גזית
תאריך שידור: 25.05.1990