כתבות, ריאיונות, מבזקים ועוד דיווחים אקטואליים, ממהדורות החדשות הישנות