בוקר טוב ישראל | כרמלה מנשה על התחקיר בדרום לבנון

הכתבת מתראיינת על הפיגועים בדרום לבנון והתחקיר המסכם שבא בעקבותיהם, ומחווה דעה על התפקוד של פיקוד צפון והאנשים בשטח
תאריך שידור: 23.10.1995