מתחילים את מבצע ליטני

קילומטר מהנהר, צוות החדשות הצטרף לכוח צה"ל ביום השישי לפעילות בדרום לבנון, וגם ערך מפגש מפתיע עם תושבי האזור
כתב: עמירם ניר, מבט תאריך שידור: 19.03.1978