מבט | 25 שנה לתקיפת אצ"ל בשער יפו

חוזרים לאחת הפעולות השנויות במחלוקת של לוחמי המחתרת בימי המנדט הבריטי
שודר בשנת 1973