מבט | סיפורה של הבריגדה היהודית

על הקמתה של החטיבה היהודית הלוחמת, שהתגייסה למאבק נגד גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה
תאריך שידור: 11.06.1973