מבט | רוח הלחימה של חיילי הבריגדה

על היהודים שנאבקו על זכותם להילחם באויב הנאצי
שודר בשנת 1974