הקולנוע במשבר

בשנת 1968 קרה מאורע היסטורי בישראל, שגרם לירידה בכמות המבקרים בקולנוע והכניס את הענף לבעיה רצינית