קולנוע מוגרבי

סקירה היסטורית על המוסד התל-אביבי הותיק, מנקודת מבטם של המשפחה והשחקנים

בהשתתפות: חנה מרון, ידין, קלצ'קין וגרשון פלוטקין. מתוך "גלריה", שודר בתאריך 2.9.1986