חזרה גנרלית - אירוויזיון 79'

צלמי "מבט" עם תיעוד המגישים, המארגנים והמשלחות מבנייני האומה, רגע לפני פתיחת תחרות הזמר בירושלים