כמעט חצות | חדרה של חנה רובינא נפתח למבקרים

יום לפני הלווייתה של הגברת הראשונה של התיאטרון, הוחלט לאפשר הצצה למקום בו התארגנה ושאותו נעלה לאחר הצגתה האחרונה
תאריך שידור: 03.02.1980

צילם מאיר דיסקין לכתבתו של עמוס ארבל, מתוך "כמעט חצות".