מבט | 6.2.1988

מהדורת מבט המלאה בהגשת שמעון טסלר ורם עברון
תאריך שידור: 06.02.1988