מבט | 1.11.2010

מהדורת מבט המלאה בהגשת ינון מגל
תאריך שידור: 01.11.2010