מבט | 14.12.2003

מהדורת מבט המלאה עם חיים יבין
תאריך שידור: 14.12.2003