מבט | 14.4.2003

מהדורת מבט המלאה עם חיים יבין
תאריך שידור: 14.04.2003