מבט | 1.8.2002

מהדורת מבט המלאה עם חיים יבין
תאריך שידור: 01.08.2002