מבט | 21.10.2010

מהדורת מבט המלאה עם ינון מגל
תאריך שידור: 21.10.2010