מבט | 5.5.2002

מהדורת מבט המלאה עם חיים יבין
תאריך שידור: 05.05.2002