מבט | נפילת חומת ברלין

פגישת מנהיגי גרמניה המערבית והמזרחית, יוהנס ראו ואגון קרנץ, כאשר לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, גרמניה המזרחית תאפשר מעבר חופשי לגרמניה המערבית
תאריך שידור: 09.11.1989