יומן השבוע | האנטישמיות בארה"ב

גל של בדלנות אתנית ולאומית ששררה בשנות ה-70' בין המיעוטים העיקריים בחברה האמריקנית, יצרה קיטוב חמור כלפי יהודי המדינה
תאריך שידור: 28.09.1973