יומן השבוע | יהודי ארה"ב עולים לישראל

בעקבות מלחמת יום כיפור החלה הגירה ענפה לארץ. חיים יבין יצא לאמריקה למפגש עם הקהילות המקומיות לקראת הגעתן ארצה
תאריך שידור: 25.01.1974