מה העניינים? | משאל רחוב ל-1 במאי

מה זה חג הפועלים בשבילך? זה מה שחשבו הנשים, הגברים והנוער של 1980 על היום המיוחד של הפועל
תאריך שידור: 01.05.1980