שבע וחצי | תלמידות מספרות על העבודה עם אילן רמון

ההיכרות עם רמון וההערכה הגדולה כלפיו כמודל לחיקוי לנוער וכסמל להישגי מדינת ישראל
תאריך שידור: 02.02.2003